ยินดีต้อนรับ สู่ Physics To You

โดย. พี่ต่อ

ตัวอย่างโจทย์

โจทย์การเคลื่อนที่(Kinematics Problems Set)

ผู้โดยสารสองคน ซึ่งมีนาฬิกาจับเวลา จะทำการวัดความเร็วของรถไฟที่โดยสารอยู่ ผู้โดยสารคนที่หนึ่งจะเริ่มจับเวลา เมื่อล้อของรถไฟกระแทกรอยต่อของรางรถไฟ ซึ่งจะมีรอยต่อทุกๆ 10 เมตร ส่วนผู้โดยสารคนที่สอง จะทำการจับเวลาเมื่อ อ่านต่อ...

ความหมายของ Differential Calculus

หลายคนเคยเห็นการใช้ Differential (ภาษาไทยใช้คำว่าการหาอนุพันธ์) ความหมายที่แท้จริงของ Differential คือการทำอะไร แน่นอนว่าทุกคนมีสูตรการ Differential อยู่ในมือและสามารถทำได้ถูกต้องอยู่แล้ว แต่การเข้าใจที่มา ว่าทำไมถึงต้อง อ่านต่อ...

แรงเสียดทาน (Friction)

แรงเสียดทานแน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีแรงเสียดทาน การใช้ชีวิตประจำวัน เราก็ต้องเจอแรงเสียดทาน ที่มีมาในหลายรูปแบบ แรงเสียดทานทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น อดทนขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และเรียกรวมกันว่า ประสบการณ์ชีวิต แต่ ในเรื่องของ ฟิสิกส์ เราสามารถแยกแรงเสียดทานได้เป็น 2 ชนิดคือ อ่านต่อ...

กฎทรงโมเมนตัม และ การชนกันของวัตถุ

หากมีการชนกันของวัตถุ 2 ก้อน คำถามที่นักเรียนต้องหาคำตอบได้ เช่น ความเร็วของวัตถุภายหลังจาก เกิดการชนกันแล้ว เป็นเท่าไหร่ หรือทิศทางการเคลื่อนที่ ภายหลังจากเกิดการชนเป็นอย่างไร เราจะทราบคำตอบนี้ได้ อาจต้องอาศัยกฎทรงโมเมนตัม และ กฎทรงพลังงาน เข้ามาหาคำตอบ ยกตัวอย่างเช่น อ่านต่อ...

กฎทรงพลังงาน

กฎทรงพลังงาน (Conservation of Energy) กล่าวไว้ว่าพลังงานไม่มีการสูญหาย มีเพียงแค่เปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่น พลังงานที่ เรามักจะกล่าวถึง ยกตัวอย่างได้เช่น พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ งานที่เกิดจากแรงภายนอก ( เช่น แรงโน้มถ่วงของโลก หรือแรงที่เราผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ ) งานที่เกิดจากแรงเสียดทาน อ่านต่อ...

เลขมวล, เลขอะตอม, มวลอะตอมและมวลโมเลกุล

ในวิชาฟิสิกส์ มีการใช้งาน เลขมวล, เลขอะตอม และ มวลอะตอม ส่วนในวิชาเคมี ก็มีการใช้ มวลอะตอม และ มวลโมเลกุล ทั้งสองวิชามีการใช้งานที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง อ่านต่อ...

สารกัมมันตรังสี

การค้นพบสารกัมมันตรังสีมีจุดเริ่มต้นมาจาก การค้นพบรังสีเอกซ์ ในปี 1895 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ที่ชื่อว่า Roentgen และการค้นพบของ Roentgen เป็นที่สนใจอย่างมากในหมู่นักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า อ่านต่อ...

มวลพร่องและพลังงานยึดเหนี่ยว

อะตอมของธาตุต่างๆ จะประกอบไปด้วย อิเล็กตรอน โปรตอน และ นิวตรอน โดยที่ธาตุแต่ละชนิดจะมีจำนวนส่วนประกอบทั้ง 3 ชนิดที่แตกต่างกันไป และเขียนสัญลักษณ์แทนธาตุต่างดังนี้ อ่านต่อ...

จากวัตถุดำจนถึง ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

ขอเริ่มต้นที่คำว่า วัตถุดำ หรือ Black Body มันคืออะไรกันแน่ ความหมายที่ถูกต้อง คือวัตถุที่ดูดกลืนคลื่นแม่เหล็ก (แสงเป็นคลื่นแม่เหล็ก) ทุกชนิดเข้าไว้ในตัวเอง  จึงทำให้เรามองเห็นเป็นสีดำ (เมื่ออยู่ในสภาพอุณหภูมิห้อง) เรียกวัตถุชนิดนี้ว่า วัตถุดำ อ่านต่อ...

โครงสร้างอะตอมของไฮโดรเจน

การศึกษาถึงโครงสร้างอะตอมของไฮโดรเจนและ line spectrum ที่ได้จาก hydorgen เมื่ออยู่ในสถานะก๊าซ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างอะตอม หากคุณเข้าใจ Spectrum ของแสงที่ได้จาก hydrogen และชุดสมการด้านล่างนี้ได้อย่างถูกต้องก็พอจะพูดได้ว่า อ่านต่อ...

สมการ แบร์นูลลี ในกลศาสตร์ของไหล

โลกใบนี้มีสิ่งที่จัดเป็นของไหลอยู่รอบๆ ตัวเรา โดยที่เราคุ้นเคยกับมัน แต่อาจจะไม่เคยสนใจมัน ยกตัวอย่างเช่น น้ำ และ อากาศ ทั้งสองสิ่งนี้ เราประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกลศาสตร์ของไหล โดยอาศัยสมการ แบร์นูลลี ซึ่งมีหน้าตาดังนี้ อ่านต่อ...

แรงเนื่องจาก สนามแรงโน้มถ่วง,สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

ฟิสิกส์ที่เราเรียนมาในชั้น ม.ปลาย จะมีการใช้คำว่า "สนาม" ในหัวข้อดังนี้
1.สนามโน้มถ่วง
2.สนามไฟฟ้า
3.สนามแม่เหล็ก
ทั้งสามหัวข้อเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน แต่มีการใช้คำว่าสนามเหมือนกันดังนั้น อ่านต่อ...

การเปรียบเทียบแรงดึงดูดระหว่างมวลกับแรงจากประจุไฟฟ้า

เราสามารถหาแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีมวล 2 ก้อนได้ และเราก็มีความสามารถหาแรงดึงดูด(แรงผลัก) เนื่องจากประจุไฟฟ้า ได้เช่นกันเมื่อแรงทั้ง 2 ชนิดมาอยู่ในระบบที่เราพิจารณาพร้อมกันเราจะพิจารณาอย่างไร? อ่านต่อ...

การเคลื่อนที่แบบหมุน

สิ่งที่เป็นพื้นฐานเพื่อเข้าใจเรื่องนี้เริ่มต้นด้วย การวัดมุม ที่วัตถุเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไป จากรูป แผ่น CD หมุนจากจุด A ไปยังจุด B ขนาด 30 องศา แต่การเคลื่อนที่แบบหมุน ที่เราสนใจนี้ จะใช้การวัดมุม มีหน่วยเป็น เรเดียน และหาค่าได้ดังนี้ อ่านต่อ...

การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ เป็นการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ โดยในที่นี้ ให้เป็นการเคลื่อนที่ ในแนวแกน x และแกน y พร้อมกัน โดยมีข้อกำหนดให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์มี 3 ข้อดังนี้ อ่านต่อ...

การเคลื่อนที่ของประจุผ่านสนามไฟฟ้า

หากเราพิจารณาการเคลื่อนที่ของ ประจุไฟฟ้า ภายใต้สนามไฟฟ้า E ที่มีความสม่ำเสนอทั้งขนาดและทิศทาง ก็จะพบว่าเหมือนกับการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้สนามโน้มถ่วง เหมือนกันอย่างไร ก็ตรงที่เราสามารถใช้ชุดสมการที่เราคุ้นเคยคือ อ่านต่อ...

การเคลื่อนที่ของประจุผ่านสนามแม่เหล็ก

การกล่าวถึง สนามแม่เหล็กในครั้งนี้จะเฉพาะเจาะจงเรื่องของแรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กและแรงจากสนามแม่เหล็กที่กระทำต่อสายไฟที่มีกระแสเคลื่อนผ่านโดยสายไฟอยู่ในสนามแม่เหล็ก อ่านต่อ...

ภาพที่เกิดจาก การสะท้อน หรือการหักเหของแสง

คุณสมบัติของแสงที่สำคัญและขอกล่าวถึงในที่นี้คือ การสะท้อนของแสง (Reflection) และ การหักเหของแสง (Refraction) โดยมีสมการที่เกียวข้องดังนี้ อ่านต่อ...

พลังงานความร้อน (Q)

พลังงานความร้อน เกิดจากการทำงานเชิงกล, ปฏิกิริยาเคมี, ปฏิกิริยานิวเคลียร์ และอื่นๆ สามารถทำให้วัตถุมีการหดตัว และสามารถทำงานได้ พลังงานความร้อนมีหน่วยเป็น จูล หรือ แคลอรี่ โดยที่พลังงานกล 4.18 จูล มีค่าเท่ากับ 1 แคลอรี่ สำหรับ ฟิสิกส์ แล้วเรานิยมให้หน่วยเป็น จูล อ่านต่อ...

กฎข้อที่ 1 ของ เทอร์โมไดนามิกส์

เรื่องของ งาน, พลังงาน และพลังงานภายใน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎข้อที่หนึ่งของ เทอร์โมไดนามิกส์ (Frist 's law of Thermodynamics) ดังนี้ อ่านต่อ...

การยุบตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า

ฟิสิกส์ที่เราเรียนมาในชั้น ม.ปลาย จะมีการต่อความต้านทานแยกได้เป็นหัวข้อดังนี้ 1.ต่อความต้านทานแบบขนาน 2.ต่อความต้านทานแบบอนุกรม 3.ต่อความต้านทานแบบรวม อ่านต่อ...

ความต่างศักย์ (V)

เพื่อให้เข้าใจว่าความต่างศักย์ทางไฟฟ้าคืออะไร จะเริ่มต้นด้วยคำ 2 ตัวดังนี้ 1.งานเนื่องจากความต่างศักย์(Electrostatic Potential Energy) เราใช้สัญลักณ์ U มีหน่วยเป็นจูล 2.ความต่างศักย์ (Electric Potential) เราใช้สัญลักษณ์ V มีหน่วยเป็น จูลต่อคูลอมบ์ หรือที่รู้โดยทั่วไปคือ โวลต์ อ่านต่อ...

เนื้อหาทั่วไป

ความร้อน งาน พลังงานภายใน อ่านต่อ...
เรื่องของเสียง (Sound Wave)อ่านต่อ...
Animation แสดงการหักเห และ การสะท้อนของแสง อ่านต่อ...
โจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มทักษะ ความเข้าใจ เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง ที่หน้าของ ม.6
โจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มทักษะ ความเข้าใจ เรื่องไฟฟ้าสถิต ที่หน้าของ ม.6
โจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มทักษะ ความเข้าใจ เรื่อง คลื่นกล และ ของไหล ที่หน้าของ ม.5
สรุปคุณสมบัติของก๊าซอ่านต่อ...
การเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ครั้งที่ 2 อ่านต่อ...
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน อุณหภูมิ และ ปริมาตร ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อ่านต่อ...
สิ่งที่นักฟิสิกส์ต้องการคำตอบจาก Modern Physics อ่านต่อ...
ใช้สมดุลแก้ปัญหาเรื่องวัตถุจะล้ม หรือจะลื่นไถล อ่านต่อ...
การแก้ปัญหาเรื่องสมดุล เมื่อมี โมเมนต์เข้ามาเกี่ยวข้อง อ่านต่อ...
การแก้ปัญหาเรื่อง สมดุล โดยใช้สามเหลี่ยมแทนแรง อ่านต่อ...
ทฤษฎีสัมพันธภาพของ Einstein อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเวลา และ ความยาว ไว้อย่างไร อ่านต่อ...
การหาคาบ และ ความถี่ ของ Simple Harmonic Motions อ่านต่อ...
ปริมาณ Scalar และปริมาณ Vector นั้นสำคัญอย่างไร อ่านต่อ...
กราฟความเร่ง,ความเร็ว และ กราฟระยะทาง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร อ่านต่อ...
การใช้ Integrate ในเรื่องของ สนามไฟฟ้า อ่านต่อ...
การหาสนามไฟฟ้า โดยใช้ Guessian Surface อ่านต่อ...
การแทรกสอด และ การเลี้ยวเบนของแสง อ่านต่อ...
การใช้ Integrate ในเรื่อง Thermodynamic Process อ่านต่อ...
การใช้งาน Integrated ในมุมมองของ Physics อ่านต่อ...

Link น่าสนใจ